به گزارش افکارنیوز،

کریم خودسیانی فیلمنامه نویس درباره راه اندازی شبکه خانگی کودک، گفت: قرار است شبکه نمایش خانگی کودک به کارگردانی محمد مسلمی راه‌اندازی شود و فیلمنامه‌های آن توسط تیم نویسنده به سرپرستی خودم نوشته خواهد شد.

اخبار فرهنگ و هنر _ خود سیانی با بیان اینکه این کار هفتگی و برنامه ریزی آن برای کودک و خانواده خواهد بود،گفت: شبکه‌های من و تو و بی بی سی برای کودک ما در این حوزه خوراک تهیه می‌کنند و طبق آن اهداف خود را پیش می‌برند، ما فکر می‌کردیم که در این زمینه چه کاری می‌توان انجام داد که خوشبختانه به این نتیجه رسیدیم در کنار تلویزیون برنامه‌ای برای کودکانمان تهیه کنیم.