به گزارش افکارنیوز،

نوید محمدزاده با انتشار این عکس نوشت:

سرگرد نعمت جاهد

#سرخ_پوست

نوید محمدزاده