به گزارش افکارنیوز،

مریم سلطانی با انتشار این عکس نوشت:

از عقابى پرسیدند:ایا ترس به زمین افتادن را ندارى ؟

عقاب لبخند زد و گفت :من انسان نیستم که با کمى به بلندى رفتن تکبر کنم! من در اوج بلندى نگاهم همیشه به زمین است. خوب باشین عزیزاى دلم.

 

مریم سلطانی