به گزارش افکارنیوز،

بهاره افشاری با انتشار این عکس نوشت:

چو شنیدى شرح بحر نیستى کوش دائم تا بر این بحر ایستى.

 

بهاره افشاری