به گزارش افکارنیوز،

مجید واشقانی با انتشار این عکس نوشت: 
من و آدرین
باباش کچلمون کرد
رفت