به گزارش افکارنیوز،

بهاره کیان افشار با انتشار این عکس نوشت:«بودا می گفت
اندوه تو به این جهت است که نمیدانی
در جهانی زندگی می کنی 
که یگانه اصل ثابت در این جهان ،
اصل 'بی ثباتی ' است...