به گزارش افکارنیوز،

سیاوش مفیدی با انتشار این عکس نوشت: اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بدان عاشق شده ست و گریه کرده اول اینکه شعر تقریبا هیچ ربطی به عکس نداره دوم اینکه اونموقع اکثر خوشتیپا اینجوری بودن یا حداقل من اینجوری فکر میکردم بیست سالگی، سال شصت و هشت.

خوش تیپی