به گزارش افکارنیوز،

شیوا ابراهیمی با انتشار این عکس نوشت: جمعه. 

شیوا ابراهیمی