به گزارش افکارنیوز،

پردیس احمدیه با انتشار این عکس نوشت:

دستام کوشن؟

#سرکوب#نه_به_فراموشى

 

پردیس احمدیه