به گزارش افکارنیوز،

سروش صحت با انتشار این عکس نوشت:

با خشایار

سال ۱۳۵۸

سروش صخت