به گزارش افکارنیوز،

علی ضیا با انتشار این عکس نوشت:

زیبای ترکمن

اق قلا

وتنم وطنم

علی ضیا