به گزارش افکارنیوز،

رضا شفیعی جم با انتشار این عکس نوشت:

امروزم اقا جواد اومدن پشت صحنه به ماها سرزدن وکلی مارو خوشحال کردن.

 

رضا شفیعی جمع