به گزارش افکارنیوز،

لیندا کیانی با انتشار این عکس نوشت:

خاطرات چوبهاى خیسى هستند که با آتش زندگى نه میسوزند و نه خاکستر میشوند...

 

لیندا کیانی