به گزارش افکارنیوز،

پوران درخشنده با انتشار این عکس نوشت:

یادآوری خاطره انگیزی از روز های فیلمبرداری فیلم (شمعی در باد) با بازی بهرام رادن شهاب حسینی و حسام نواب صفوی سال ۱۳۸۲....

 

بهرام رادان