ارسلان قاسمی این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.

 

ارسلان قاسمی