به گزارش افکارنیوز،

پرستو صالحی با انتشار این عکس نوشت: 

وریا غفوری و دوست دارم نه فقط به خاطر استقلالی بودنش، نه فقط به خاطر فوتبالیست خوبی بودنش، به خاطر مردمی بودنش به خاطر صدای مردم بودنش، رسالتِ یک هنرمند، یک ورزشکار ، کسی که تریبون داره ، کسی که اسم و رسمی داره بین مردم و اعتباری فقط انجام امور محوله بهش نیست ... و رویا میرعلمی نازنین ، مهربون و ... 

 

پرستو صالحی