به گزارش افکارنیوز،

سمانه پاکدل با انتشار این عکس نوشت:

سلام عیدتون مبارک عید همه ى خانم سیدااا و آقا سیدااا و بچه سیدااا مبارک. پى نوشت: هادى جونم (سید هادى) عیدت مبارک، عید آباااا و اجدادتم مبارک.

 

سمانه پاکدل