به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا گلزار با انتشار این عکس نوشت:

انقدر ادما عجیبند که من دیگر حتی خودم را هم درست نمیشناسم....

 

رضا گلزار