به گزارش افکارنیوز،

متین ستوده با انتشار این عکس نوشت:

هیچ اتفاقی، قرار نیست بیفتد.

امّا،

آدمی است دیگر،

همیشه

منتظر می‌ماند!  اورهان وِلی

متین ستوده