علیرضا جعفری با انتشار این استوری تولد پسر امیر جعفری _آئین_ را تبریک گفت.

 

امیر جعفری