به گزارش افکارنیوز،

بهمن هاشمی با انتشار عکس دوم نوشت: 
در ماه سوگواری حسین ابن علی.(ع)
من از دست دادم مونس جانم را

مادر پاک و مهربان را. روحش شاد

ب1

ب