به گزارش افکارنیوز،

خاطره اسدی با انتشار این عکس نوشت:

خییلی طولانیه ، بعدا تعریف میکنم چی شده بود.

 

خاطره اسدی