به گزارش افکارنیوز،

علی شادمان با انتشار این عکس نوشت:

... تو برای ما عزیزی

حتی با یک گُل ملی و یک سوپر گُل که اون هم کسی ندیده..

تولدت خیلی مبارکمه داداش...

 

علی شادمان