به گزارش افکارنیوز،

 سمیرا حسینی با انتشار این عکس نوشت:

رفتن ها را زیاد دیده بود از پس دریچه های تاریک بدون بازگشت، ولی هنوز او می ماند در شهر تهی، برای آنچه عشق می نامدش... تا شاید بیاید..

 

سمیرا حسینی