اشکان خطیبی این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.

 

اشکان خطیبی