به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا غفاری این عکس را منتشر کرد.

 

محمدرضا غفاری