به گزارش افکارنیوز،

فریبا باقری با انتشار این عکس نوشت:

نگفتمت مرو آنجا کآشنات منم... پ‌ن:نگفتمت؟؟؟ 

 

فریبا باقری