به گزارش افکارنیوز،

‌پندار اکبری با انتشار این عکس نوشت:

اگر روزی دنیا را دوست نداشتی، جایت را عوض کن تا از زاویه ‌ای دیگر به آن بنگری. دنیا از بعضی زوایا دوست ‌داشتنی‌‌ست و در بعضی زوایا نه ! در بعضی از زوایا بهتر و زیباست، در بعضی زوایا تاریک و خسته ‌کننده. یادت باشد تو باید جایت را عوض کنی، چرا که دنیا هرگز از جایش تکان نخواهد خورد !

#رسول_یونان

پندار اکبری