به گزارش افکارنیوز،

امیرحسین صدیق این عکس را منتشر کرد.

 

امیرحسین صادقی