به گزارش افکارنیوز،

امیرحسین آرمان با انتشار این عکس نوشت:

زمان خیلی چیزها رو ثابت میکنه.

 

امیرحسین آرمان