رضا گلزار با انتشار این عکس نوشت:

آدم هایِ موفق، درست شبیهِ سنگ هایِ صیقل خورده یِ رودخانه هایِ خروشان اند ...

دردِ صخره و عذابِ راه را به جانشان خریده اند تا که انتهایِ مسیرشان خوب باشد .

افرادی که در تکاپویِ یادگیری و بهتر شدن بودند ، وقتی دیگران، شاد و آسوده تفریحشان را می کردند !

آنها ایستاده بودند و می جنگیدند ،زمانی که دیگران بدونِ هیچ دغدغه ای خوابیده بودند ...

آدم هایِ موفق را که دیدید، کلاهتان را به احترامشان بردارید .

آنها از دلِ سخت ترین حادثه ها می آیند !

راهِ صعب العبور و تاریکی ، که همه ی آدم هایِ معمولی ، از همان ابتدایِ آن ؛

دور زدند ... #نرگس_صرافیان_طوفان

 

رضا گلزار