به گزارش افکارنیوز،

 پندار اکبری این عکس را منتشر کرد.

پندار اکبری