به گزارش افکارنیوز،

پدرام کریمی این عکس را منتشر کرد.

 

پدرام کریمی