به گزارش افکارنیوز،

مریم معصومی با انتشار این عکس نوشت: کاش دنیا دست زن ها بود،

زن ها که زاییده اند یعنی خلق کرده اند

و قدر مخلوق خودشان را می دانند.

قدر تحمل و حوصله و یکنواختی

و برای خود هیچ کاری نتوانستن را.

شاید مردها چون هیچ وقت

خالق نبوده اند، آنقدر خود را

به آب و آتش می زنند تا چیزی بیافرینند.

اگر دنیا دست زن ها بود، جنگ کجا بود؟

#سووشون

#سیمین_دانشور

مریم معصومی