به گزارش افکارنیوز،

امیر نوری با انتشار این عکس نوشت: به احترام فضولایی که گفتن ریشت و بزن زدم.

 

امیر نوری