به گزارش افکارنیوز،

ثریا قاسمی با انتشار این عکس نوشت:

"شبیه آسمان‍‍ی؛دوستت دارم امانمیتوانم داشته باشمت""

#مادر

ثریا قاسمی