به گزارش افکارنیوز،

مهرداد صدیقیان با انتشار این عکس نوشت: زندگى کردن با زنده بودن فرق داره، نه؟

 

مهرداد صدیقیان