به گزارش افکارنیوز،

هدی زین العابدین با انتشار این عکس نوشت:

گاهی باید رفت...

و آنچه ماندنی ست را جا گذاشت

مثل یاد، مثل خاطره، مثل لبخند...

رفتنت، ماندنی می شود وقتی که باید بروی، بروی!

و ماندنت، رفتنی می شود وقتی که نباید بمانی ، بمانی!

هدی زین العابدین