به گزارش افکارنیوز،

پندار اکبری با انتشار این عکس نوشت:

جز راست نباید گفت،

هر راست نشاید گفت!

#گلستان_سعدی

#پندار_اکبری

پندار اکبری