به گزارش افکارنیوز،

الهه حصاری با انتشار این عکس نوشت:

دوتا چیز هست که تو رو به آرزوهات مى رسونه  خودت +خدات  خدایا شکرت.

 

الهه حصاری