به گزارش افکارنیوز،

شیوا طاهری با انتشار این عکس نوشت:

به چشم هایش نگاه کن

در انتهایش شاید

صدای شیهه ی اسبی را بشنوی ، والعادیاتَ ضَبحا

شاید سواری که کمین شکاریست

شاید پیرمردی که به دریا مینگرد

و خاطرات معشوقه ی چشم ابیش را مرور میکند

به چشم هایش نگاه کن

و پلک نزن

او خودِ نهایت است

#شیواطاهری

#زن

شیوا طاهری