به گزارش افکارنیوز،

منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت:

 #دل

#منوچهرهادی

پشت صحنه پیاده رو پاسداران

 

منوچهر هادی