به گزارش افکارنیوز،

آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت:

وعمر، شیشه ی عطر است پس نمیماند پرنده تا به ابد درقفس نمی ماند.

پ.ن.خویش انداز

 

آزاده نامداری