به گزارش افکارنیوز،

روناک یونسی با انتشار این عکس نوشت:

خوشبختی کیفیتِ تفکر است؟ حالت روحی ست؟  وابسته به جهان درون توست؟ نظر شما چیه؟

 

روناک یونسی