به گزارش افکارنیوز،

غزل شاکری با انتشار این عکس نوشت: پاییز کوچک من، گنجایش هزار بهار، گنجایش هزار شکفتن دارد. پاییز کوچک من دنیای سازش همه رنگ­هاست  با یکدیگر تا من نگاه شیفته ­ام را در خوش­ترین زمینه به گردش برم

و از درخت­های باغ بپرسم

خواب کدام

رنگ

یا

بیرنگی را

می­بینند؟

در طیف عارفانه­ء پاییز؟ ....

برشی از شعر "حسین منزوی"

غزل شاکری