به گزارش افکارنیوز،

امیرمهدی ژوله با انتشار این عکس نوشت:

سال هشتاد و نه همزمان با اینکه مشغول نوشتن سریال قهوه تلخ بودیم ،چند ماهی سردبیر مجله چلچراغ بودم.با وجود همه حساسیت هایی که اون روزها روی استاد بود،به اصرار من و بزرگمهر و به مناسبت اول مهر و تولد استاد شجریان پرونده ای برای ایشون جمع و جور کردیم 

با گفتگوی اختصاصی منصور ضابطیان با استاد و عکس درجه یک حجت سپهوند و این جلد به یاد موندنی.

نتیجه چی بود؟مجله به سرعت نایاب شد و برای اولین بار چلچراغ با تیراژ بالا تجدید چاپ شد.

نتیجه چی بود؟یکی دو هفته بعد برای اولین بار مجله چلچراغ توقیف شد!

تولدشون مبارک ما و تنشون سالم و سرشون سلامت باد.

 

شجریان