به گزارش افکارنیوز،

مهدی ماهانی با انتشار این عکس نوشت:

زندگی می کنم

تلاش می کنم

صبر می کنم

حقایق رو هر چند تلخ و شکننده می پذیرم

و

می جنگم

حتی اگر بهترین ها رو از دست بدهم

چون این زندگی کردن است که

بهترین های دیگر رابرایم می سازد

سکوت می کنم

و

با خدای خودم صحبت می کنم

سکوتی عمیق

فریادی از درون

ولی می جنگم و می سازم

نگاهم رو دقیق تر می کنم روی انسان ها ، مسیر زندگی و آینده ام

همچنان باز به انسان ها محبت و لبخند هدیه می کنم

حس درونم و افکارم برای خودم و خدای خودم

می جنگم در کمال خونسردی و سکوت

بگذار هر چه از دست می رود برود

من آن را می خواهم

که به التماس آلوده نباشد

ساعت به وقت محلی ترکیه ۸ دقیقه بامداد سه شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۲...با خدای خود صحبت کن...یا حق

 

مهدی ماهانی