به گزارش افکارنیوز،

پوران درخشنده، همایون اسعدیان، حبیب رضایی، بهروز شعیبی و سیدروح الله حجازی سینماگرانی هستند که از سوی حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی به عنوان اعضای جدید شورای رده بندی سنی فیلم های سینمایی انتخاب شدند.

اخبار چهره ها - هیاتی مرکب از شخصیت های آشنا با فیلم و سینما در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و رسانه در کنار این سینماگران رده بندی سنی فیلم های سینمایی را عهده دار هستند.