به گزارش افکارنیوز،

سمانه پاکدل با انتشار این عکس نوشت:

این من و بهترین معلم روزگار کودکى که من خیلى خیلى به معلم اول و دوم دبستانم وابسته بودم و گریه ها کردم براشون که نگم براتون.. خانم رهبر و مرادى هر جا هستین سلامت و تندرست باشین ، واقعأ معلم خوب ، بى نظیر همیشه در یاد شما مى مونه ، خیلى خیلى ممنونم که شما الف باى زندگیمو ، خوندن و نوشتنم و یادم دادین، جاى خانم مرادیم خالیه تو عکس

همچنین همه ى دوستانم که در این عکس هستن موفق و سلامت باشن ،مدرسه ١٢ فروردین

منم که با مقنعه ى همیشه کج

سمانه پاکدل