به گزارش افکارنیوز،

فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت: این روزهای شروع مهر ماه ، دلهره ی عجیبی دارد!

دلهره ای از جنسِ حال و هوای نابِ کودکی،

با عطرِ دلبرانه ی کتاب های نو و طعمِ گسِ خرمالو ...

ما دیگر آن کودکِ بی غم و خندانِ سالهای دور نیستیم، اما این دلهره ، یادگارِ خوبِ همان روزهاست ،

روزهای خوبی ، که نگرانیِ مان ، بخاطرِ معلمِ تازه ای بود که نمی شناختیم ،

و تمامِ ترسمان ، برای درس هایی ؛ که قرار بود سخت تر از سال های قبل باشد ...

چه حال و هوای بی نظیری بود !

هنوز هم که هنوز است ، پاییز ، دلنشین تر از تمامِ فصل هاست،

قدم زدن در خیابان های نارنجی و خِش خشِ جانانه ی برگ ها، تسکینِ خوبی ست ... اما کاش برای یک روز هم که شده به روزهای خوبِ کودکی بر می گشتیم.

مثلا اوایلِ مهر باشد و حیاطی شلوغ و بچه هایی شاد و خندان، که با اشتیاقی بی وصف ، لباس و کفش های جدیدشان را به هم نشان می دهند ،

مثلا پاییز باشد و کودکی که بی غم و آسوده ، کوله پشتی اش را روی دوشش گرفته و سرخوش و لی لی کنان ، به سمتِ خانه می دود ،

و چه موسیقیِ دلنوازی ست، خش خشِ برگهای پاییزی؛

وقتی دلت کودکانه می تپد،

وقتی نگرانِ هیچ چیز نیستی ...

فریبا کوثری